NASZA OFERTA

PUBLIC RELATIONS

DBAMY O WIZERUNEK

PR rozumiemy jako kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy. Takie działania nigdy nie powinny być prowadzone ad hoc, lecz jedynie w formie długofalowej kampanii.

PUBLIC AFFAIRS

BUDOWANIE KOALICJI

Odniesienie sukcesu przez klienta w politycznie regulowanym świecie nie jest możliwe bez zbudowania odpowiedniej koalicji. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zbudować wokół konkretnej sprawy grupę wsparcia skupiającą stowarzyszenia gospodarcze, organizacje branżowe, czy też renomowane think tanki. Są one najlepszymi adwokatami spraw naszych klientów. Znajdujemy się w rejestrze podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową (MSWiA, nr 00417, sygn. akt DAP-WAR-0234/22/2017).

MEDIA RELATIONS

KOMUNIKACJA Z MEDIAMI

Utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami to jeden z elementów naszej działalności. Nasze relacje z nimi opierają się na wzajemnym, budowanym przez lata zaufaniu. Wiemy, jak uczynić działalność naszych klientów atrakcyjną z punktu widzenia mediów.

PR KORPORACYJNY

STRATEGIA BUDOWANIA WIZERUNKU

Dobrze zaplanowana strategia budowania wizerunku firmy jest długofalową inwestycją, która zawsze przynosi efekty. Prowadzenie tego rodzaju działań jest przejawem siły oraz wiarygodności przedsiębiorstwa. Pozwala także na wzmacnianie przewagi konkurencyjnej, budowanie zaufania pracowników, inwestorów i klientów. ASP Media Solutions przygotowuje kompleksowe strategie komunikacyjne, które uwzględniają budowanie właściwych relacji z mediami, stowarzyszeniami branżowymi, liderami opinii oraz innymi interesariuszami.

DORADZTWO STRATEGICZNE

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Doradztwo strategiczne rozumiemy jako przedstawianie klientom najlepszych rozwiązań przy poruszaniu się w skomplikowanym świecie politycznych i gospodarczych interesów. Pomagamy w przygotowaniu czytelnej i rzetelnej komunikacji z interesariuszami. Identyfikujemy mechanizmy decyzyjne, procesy regulacyjne i trendy rynkowe, aby firmy z nami współpracujące mogły z sukcesem rozwijać swój biznes. Przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania, które są odpowiedzią na polityczne, gospodarcze i medialne wyzwania.

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Definiowanie kryzysów: identyfikacja zagrożeń. Fazy kryzysu i odpowiadające im kroki zaradcze: dlaczego coraz rzadziej działają. Zarządzanie kryzysowe i jego przełożenie na działania komunikacyjne w firmie. Komunikacja kryzysowa w organizacji.

SZKOLENIA MEDIALNE

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA

Zrealizowaliśmy już dziesiątki szkoleń przygotowujących prezesów największych giełdowych spółek do odpowiedniego zachowania w kontaktach z mediami. Uczymy występów przed kamerą, tajników mowy ciała, przekazujemy sekrety prawa prasowego. Dzięki temu nasi klienci uzyskują poczucie bezpieczeństwa przed kamerą i swobodę wypowiedzi przed mikrofonem. Elementem szkolenia jest także przygotowanie do wystąpień publicznych, wygłaszania odczytów, czy przedstawiania prezentacji. Szkolenia prowadzi dla nas Sławomir Matczak, wieloletni wydawca w TVP Info i dziennikarz z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Sławomir Matczak, wieloletni wydawca w TVP Info i organizator szkoleń medialnych dla ASP Media Solutions.
fot. Esemedia